Контакт

Контакт инфо
  • Адреса: 15_ти Корпус бб, Охрид, Македонија
  • Телефон: +389 46 267 268
  • Маил: gradskigrobista@t.mk


Дирекција
  • Адреса: 15-ти Корпус бб, Охрид, Македонија
  • Телефон: +389 46 267 268
  • Маил: gradskigrobista@t.mk

Контакт формулар

Слободно може да не контактирате преку „Контакт формуларот“. Пополете ги задолжителните полиња и вашите податоци, заедно со соджината на вашето прашање или интере и пратете.