Контакт

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер

1. Сашка Каралиевска

ksashka@yahoo.com

046/ 267 – 268

2. Николина Танеска Кајмакоски

nikolina.gradskigrobista@gmail.com

046/ 267 – 268Контакт инфо
  • Адреса: 15_ти Корпус бб, Охрид, Македонија
  • Телефон: +389 46 267 268
  • Маил: gradskigrobista@t.mk


Дирекција
  • Адреса: 15-ти Корпус бб, Охрид, Македонија
  • Телефон: +389 46 267 268
  • Маил: gradskigrobista@t.mk


Наплатна служба Градски Пазар
  • Адреса: Бул. Туристичка бб, Зграда Градски Пазар
  • Телефон: 075/ 312 - 268

Контакт формулар

Слободно може да не контактирате преку „Контакт формуларот“. Пополете ги задолжителните полиња и вашите податоци, заедно со соджината на вашето прашање или интере и пратете.